Redactie

Het ZoeklichtDe redactie van Het Zoeklicht bestaat uit: 
Jan van Barneveld
Peter de Haan (eindredacteur)
ds. Theo Niemeijer
Martin Penning (hoofdredacteur)
Feike ter Velde
Frits Boekhoff

De redactie gaat over de inhoud en koers van het blad. Zij stelt de onderwerpen vast voor themanummers (zoals o.a. Pasen, Zomer en Kerst) en bespreekt binnengekomen brieven naar aanleiding van eerder geplaatste artikelen. De redactie komt 6x per jaar samen en houdt 1x per jaar een schrijversdag. 

Naast de redactie zijn er een aantal vaste schrijvers: Bert Reinds, Yme Horjus, Dirk van Genderen, Els ter Welle, Gieneke van Veen-Vrolijk, Jeep van der Schoot en Jef De Vriese.
Daarnaast zijn er diverse gastschrijvers die aan Het Zoeklicht meewerken, zoals Anton van der Haar, Ad Kooijmans, Henk van Blijderveen en vele anderen.

De schrijvers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Overname van artikelen mag alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever.