Nieuws

Actie voor een actie

26 mei 2017

Actie voor een actie
Alle abonnees krijgen bij dit Zoeklicht ook een brief meegestuurd waarin voor dit jaar weer een evangelisatie-actie wordt aangekondigd. We hebben goede, hoopgevende reacties gekregen op het evangelisatienummer van afgelopen jaar, het kerstnummer met het thema ‘Gelukkig nieuwjaar!’, over het vinden van geluk. Ook dit jaar is het kerstnummer weer bedoeld om ongelovigen op de Here Jezus als Redder te wijzen.
We willen u vragen om deze actie te ondersteunen en vragen u daarom om een gift. Bent u de brief kwijtgeraakt of heeft u het blad op een andere manier ontvangen, dan kunt u deze giftenactie steunen door een bedrag overmaken naar Stichting Het Zoeklicht te Doorn, rekeningnr. NL19 INGB 0000 2838 88, met vermelding van ‘evangelisatie-actie 2017’ en uw relatienummer. We willen u vooral ook vragen om te bidden voor de schrijvers en samenstellers van dit bijzondere nummer, want zonder Gods zegen blijft het mensenwerk.
Terug naar overzicht
Illustration

Kerkdiensten

Mee-beleven en terugluisteren.

Luister nu