In het nieuwste Zoeklicht

Het Zoeklicht nr. 8De geschiedenis laat voorbeelden zien van hoe wereldrijken onbedoeld hielpen om het Evangelie te verspreiden. Kim ter Berghe ziet dat nu opnieuw gebeuren. Het Evangelie komt vanaf de Chinese muur weer terug richting de muren van Jeruzalem. Het zijn nieuwe tijden voor zending.

In de toekomst zal er ook nog een andere zendingsgolf komen. In Openbaring 7 lees je over de 144.000 verzegelden. Theo Niemeijer beantwoordt de vraag welk evangelie deze zal verkondigen. 

Claim God niet voor uw eigen mening! Dit is een valkuil waar je als christen makkelijk in valt. Dirk van Genderen haalt het voorbeeld aan van een 'genezing' die niet waar bleek te zijn, maar ook moet je voorzichtig zijn met het benoemen van iemand als gezant van God, zoals met Donald Trump wel gebeurt. Heb eerbied voor de Heere en Zijn Woord. Lees verder...

Els ter Welle heeft het over de heerlijkheid die ons wacht. Verdrukking bewerkt heerlijkheid, constateert zij, kijkend naar de moeilijkheden die ook de ouderdom met zich meebrengen.
Channa Tomassen zegt dat gelovige vrouwen niet verbaasd hoeven te zijn dat er verdrukking is en daardoor lijden in ons leven. Maar ze kijkt ook hoe we doordoor weten hoe belangrijk het is om een ander te bemoedigen of te helpen.

Verder in dit nummer onder andere:
Jan van Barneveld over ambassades in Jeruzalem en de effecten van Trumps Israël-politiek; Gieneke van Veen over Psalm 65 en Gods oneindige goedheid; Ton Stier over Jozef als beeld van de Messias die zich aan zijn broers bekendmaakt; en Frits Boekhoff over navolging ook als het moeilijk is.

Geïnteresseerd? Neem dan snel een (proef)abonnement.

Deze en andere artikelen leest u in Het Zoeklicht nr. 8.